Tập huấn công tác mặt trận năm 2017

0

(ĐTH)Sáng 3/10, Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã Thái Hòa tổ chức Hội nghị “Tập huấn công tác Mặt trận năm 2017”.

Toàn cảnh hội nghị

Trong thời gian 2 ngày, hơn 70 học viên là cán bộ mặt trận các xã, phường; trưởng ban công tác mặt trận các khối, xóm ở Thái Hòa được truyền đạt các nội dung: chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng trong giai đoạn hiện nay; MTTQ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ; công tác đối ngoại nhân dân và vận động, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay… Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn kỹ năng tổ chức và vận động “Ngày vì người nghèo”; Công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào, cuộc vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam.

Đồng chí Phạm Quang Toản, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị

Những kiến thức tại hội nghị tập huấn sẽ giúp đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở kiên định về lập trường tư tưởng chính trị, thực hiện có bài bản nghiệp vụ công tác Mặt trận và vận dụng hiệu quả những quan điểm, đường lối của Đảng vào thực tế địa phương.

T/h: Hải Yến – Hoàng Long(Đài Thái Hòa)