Thái Hòa: Biểu dương 12 tập thể, 17 cá nhân điển hình tiên tiến

0

( ĐTH) Sáng 17/5, Thị ủy Thái Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 – 2018.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các cấp ủy trên địa bàn Thái Hoà đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung cơ bản và giá trị to lớn trong tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Đ/c Phạm Quang Toản – Phó bí thư Thường trực – Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu khai mạc hội nghị

Ban Thường vụ Thị ủy cũng đã ban hành các kế hoạch nhằm vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa việc thực hiện chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác phù hợp với đặc điểm, chức năng của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị, từng địa phương. Từ đó, đã phát huy đuợc vai trò gương mẫu của cán bộ, xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát nhằm đưa việc học tập và làm theo tương tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đi vào chiều sâu lẫn chiều rộng. Mỗi tập thể, cá nhân cán bộ gắn việc học tập theo Bác với thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đến nay, toàn thị xã đã xây dựng được 46 mô hình tập thể, cá nhân, điển hình như mô hình: “Quỹ thắp sáng ước mơ”, “Giỏ rác tiết kiệm”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi,  “CCB người dân tộc làm theo Bác”; Mô hình 4 không (không vi phạm pháp luật; các tệ nạn XH; ATGT; không có con em hội viên vi phạm), mô hình Hội CCB với đoạn đường tự quản, Hội CCB giúp nhau phát triển kinh tế, CCB tuyên truyền phổ biến pháp luật hay các hoạt động nghĩa tình đồng đội… Tất cả đã góp phần tạo được sức lan tỏa trong việc thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn thị xã. Năm 2018, Thái Hoà có 67 tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện mô hình làm theo Bác.

Đ/c Nguyễn Đình Hòa – TUV- Bí thư thị ủy trao giấy khen cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2018.
Đ/c Hoàng Phú Hiền – Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2018.

Dịp này, UBND thị xã Thái Hòa đã tặng giấy khen cho 12 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2018.

T/H: Thu Trang – Quang Huy ( Đài Thái Hòa)