Thái Hòa khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới

0

(ĐTH) Sáng 16/4, TTBDCT thị xã Thái Hòa khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới. Dự có đ/c Cao Thị Minh Nguyệt – Trưởng Ban tuyên giáo thị ủy.

Các đại biểu dự khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới

Tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt này có 72 học viên là những đảng viên mới đến từ các Đảng bộ phường, xã, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Trong thời gian 5 ngày từ 16/4 – 20/4, lớp học được tiếp thu 10 chuyên đề  về  chương trình “ bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới” do Ban tuyên giáo TW biên soạn.

Đ/C Vương Đức Bình – Giám đốc trung tâm BDCT khai mạc, quán triệt một số nội dung đối với lớp học

Qua đây, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những kiến thức cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên.

                      T/H: Thu Trang – Quang Huy ( Đài thái Hòa)