Thái Hòa quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

0

Sáng 13/1, Ban Tuyên giáo Thị ủy Thái Hòa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho 175 đồng chí đảng viên ở các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị xã.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt 4 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Đồng chí Cao Thị Minh Nguyệt – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy báo cáo các nội dung tại Hội nghị

Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội nghị yêu cầu các đại biểu cần tập trung lắng nghe, nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề; tổ chức xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng địa phương, đơn vị mình sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Sau hội nghị, Thị uỷ Thái Hoà yêu cầu các đảng viên tổ chức liên hệ trực tiếp từ bản thân, đơn vị mình để viết bài thu hoạch về các nội dung được quán triệt theo Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII).

                                         Hoàng Thủy (Thị ủy Thái Hòa)