THÁI HÒA TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2017

0

(ĐTH)Sáng 17/1/2018, Thị ủy Thái Hòa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Các đồng chí Thường trực Thị ủy chủ trì hội nghị.

Hội Nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017

Trong năm 2017, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng Ban Thường vụ Thị ủy đã chủ động xây dựng và ban hành các  văn bản chỉ đạo trên các lĩnh vực  một cách kịp thời. Riêng  lĩnh vực  phát triên kinh tế, Thường vụ Thị ủy  đã có 28 phiên làm việc, ra 2 Nghị quyết để chỉ đạo; các lĩnh vực khác như văn hóa xã hội, y tế, giáo dục, quốc phòng- an ninh ..v.v  cũng đã  được quan tâm chỉ đạo.

Đ/C Phạm Quang Toản – Phó bí thư Thường trực thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017

Nhờ vậy, năm 2017 Thái Hòa có 24/24 chỉ tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,04%; thu nhập bình quân đầu người đạt 32,3 triệu đồng/người/năm; hoạt động đối ngoại, thu hút đầu tư trên địa bàn có nhiều khởi sắc, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 1.839 tỷ đồng tăng 15,8% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt 141,020 tỷ đồng, tăng 14,3% so với năm 2016. Thị xã đã tăng cường quảng bá, tích cực cải thiện môi trường thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào thị xã, trong năm có 24 dự án đăng ký  với tổng vốn tư trên 1.400 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm: học sinh giỏi tỉnh 23 em, có 3 trường đạt chuẩn quốc gia; lĩnh vực y tế có hướng phát triển mới, giải quyết việc làm cho người dân đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo giảm, gia đình văn hóa đạt 89%; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Đ/C Nguyễn Đình Hòa – TUV – Bí thư thị ủy kết luận tại hội nghị

Kết luận Hội Nghị, đồng chí Nguyễn Đình Hòa, Tỉnh  ủy viên- Bí thư Thị ủy nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2017 một số cấp ủy đảng chưa thực hiện nghiêm quy chế làm việc, có cấp ủy còn ôm đồm nhiều việc, có cấp ủy buông lỏng quản lý dẫn đến một số đơn vị sự đồng thuẫn không cao. Năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy chưa rõ, một số nhiệm vụ trong tâm không ban hành nghị quyết lãnh đạo. Công tác phát triển đảng viên viên mới kết quả chưa cao.v.v Qua đó đồng chí Bí thư Thị ủy cũng đã chỉ ra một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo trong năm 2018, trong đó chú trọng đến các chỉ tiêu còn đạt thấp của năm 2017.

Đ/C Bí thư thị ủy trao giấy khen cho 5 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017

Dịp này, Thị ủy Thái Hòa tặng giấy khen cho 5 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017; 5 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2013-2017); 24 đồng chí đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2013-2017).

Minh Hợp – Hoàng Long –Danh Thủy