Thị uỷ Thái Hoà kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020

0

(ĐTH)Chiều 9/7, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Thái Hòa tiến hành hội nghị kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020. Các  Đ/C Nguyễn Đình Hòa – TUV – Bí thư thị ủy, Phạm Quang Toản – Phó bí thư Thường trực thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Hoàng Phú Hiền – Chủ tịch UBND thị xã đồng chủ trì hội nghị.

Đ/C Nguyễn Đình Hòa – TUV – Bí thư thị ủy khai mạc hội nghị

Qua hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết, đến nay, toàn thị xã có 20/27 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội và môi trường thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra.Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng giá trị tăng thêm bình quân từ năm 2016 đến 6/2018 đạt 6,76%. Giá trị tăng thêm bình quân tăng từ 27,4 triệu đồng năm 2015 đến năm 2017 đạt 32,1 triệu đồng/người/năm, tăng 16,9% so với năm 2015.

Môt góc của thị xã Thái Hòa

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội hàng năm tăng từ 1.325 tỷ đồng năm 2015 lên 1.839 tỷ đồng năm 2017, tăng 38,8%. Tổng thu ngân sách 2 năm 2016 – 2017 đạt 266,5 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 16,8%. Đáng chú ý là công tác thu hút đầu tư, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, phát triển hạ tầng đô thị có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong năm 2016 – 2018, có 24 dự án đăng ký đầu tư vào địa bàn thị xã Thái Hoà

Trong năm 2016 – 2018, có 24 dự án đăng ký đầu tư vào địa bàn thị xã Thái Hoà với tổng vốn đăng ký là 1.520 tỷ đồng. Trong đó, có 14 dự án đã đuợc UBND tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư 970 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục có nhiều bước tiến đáng khích lệ. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đuợc quan tâm. Trong đó, Thái Hoà đặc biệt chú trọng đến việc giáo dục chính trị, tư tưởng, định huớng dư luận, tăng cường đối thoại tạo sự đồng thuận trong dân. Đến tháng 6/2018, toàn thị xã có 275 mô hình, điển hình dân vận khéo về kinh tế, văn hoá, xã hội, hệ thống chính trị….

Đồng chí Hoàng Phú Hiền phát biểu làm rõ thêm một số nội dung trong báo cáo

Hội nghị cũng đã đi sâu phân tích những tồn tại hạn chế  trong quá trình thực hiện Nghị quyết gần 3 năm qua. Trong đó, có một số chỉ tiêu NQ về phát triển kinh tế đạt đuợc nhưng chưa cao; một số chỉ tiêu về xây dựng đảng, hệ thống chính trị chưa đạt kế hoạch hàng năm; công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội chưa sâu, chưa chủ động. Bên cạnh đó, việc đưa chương trình kiểm tra, giám sát cấp uỷ, việc chỉ đạo và tổ chức thựchinẹ các chương trình, đề án, kế hoạch ở cơ sở chưa nhiều….

Toàn cảnh hội nghị

Trên cơ sở đó, để thực hiện tốt các chỉ tiêu của đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra, tại hội nghị các ý kiến của đại biểu đã đi sâu phân tích, làm rõ một số nguyên nhân dẫn đến hạn chế và giải pháp khắc phục. Trong đó, Thái Hoà cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao vai trò, vị trí Nhà nước của các tổ chức. Cùng với đó, cần đẩy mạnh  hơn nữa đến công tác đối thoại giữa chính quyền với nhân dân.

                   T/H: Thu Trang – Quang Huy ( Đài Thái Hòa)