THỊ ỦY THÁI HÒA QUÁN TRIỆT CHUYÊN ĐỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG

0

(ĐTH)Sáng 24/5 Tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Ban tuyên giáo Thị ủy Thái Hòa đã tổ chức quán triệt chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục đạo đức cách mạng trong tình hình mới”. Đồng chí Phạm Quang Toản- Phó Bí thư Thường trực Thị ủy- Chủ tịch HĐND thị xã đã về dự.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tham gia quán triệt chuyên đề là các cán bộ cốt cán ở các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Thị ủy. Trong thời gian 1 ngày, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thị ủy sẽ truyền đạt các nội dung như: Một số ấn đề chung về đạo đức và công tác giáo dục đạo đức cách mạng trong tình hình mới; Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Bên cạnh đó Ban tuyên giáo cũng sẽ báo cáo nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đ/c Phạm Quang Toản – Phó Bí thư Thường trực thị ủy- Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu giao nhiệm vụ cho lớp học

Phát biểu tại đây, Đ.c Phạm Quang Toản – Phó Bí thư Thường trực thị ủy- Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh: Đây là các nội dung quan trọng, có ý nghĩa lớn trong công tác xây dựng và phát triển đảng. Do đó khi được tham gia học tập, quán triệt cần nắm chắc nội dung để tuyên truyền xuống cơ sở và áp dụng vào công tác lãnh đạo chỉ đạo một cách hiệu quả.

Minh Hợp – Quang Huy (Đài Thái Hòa)