Thường trực thị ủy Thái Hòa làm việc tại xã Nghĩa Hòa

0

 Nằm trong chương trình công tác tháng 9/2017, sáng  ngày 28/9, Thường trực thị ủy Thái Hòa đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của xã Nghĩa Hòa để đánh giá  kết quả kinh tế – xã hội, QPAN từ đầu năm đến nay; giải pháp nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. Đ/C Nguyễn Đình Hòa – TUV – Bí thư thị ủy –chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh buổi làm việt tại xã Nghĩa Hòa

          9 tháng đầu năm 2017, giá trị sản xuất tăng thêm của xã Nghĩa Hòa ước đạt gần 2,4 tỷ đồng đạt 65% kế hoạch trong năm.Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,5%. Tổng thu ngân sách đạt trên 3,6 tỷ đồng đạt trên 96% so với kế hoạch thị xã giao. Nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản có bước chuyển dịch đúng hướng. Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực tạo mối đoàn kết trong dân. QPAN được giữ vững, hệ thống chính trị vững mạnh.

Lãnh đạo xã Nghĩa Hòa báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2017

Trên cơ sở đó, 3 tháng cuối năm 2017 Nghĩa Hòa đặt ra mục tiêu: Tập trung làm tốt công tác thu ngân sách; triển khai, nhân rộng các mô hình kinh tế; duy trì và đẩy mạnh các hoạt động VHVNTDTT. Đồng thời, huy động sự vào cuộc tích cực của chính quyền, các đoàn thể, tầng lớp nhân dân trên địa bàn để đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu đã đặt ra trong năm 2017.

Đ/c Nguyễn Đình Hòa – Tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy Thái Hòa kết luận tại buổi làm việc

Sau các lượt ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự hội nghị, đ/c Nguyễn Đình Hòa – TUV – Bí thư thị ủy nhấn mạnh: Việc cần làm ngay, trước mắt của Nghĩa Hòa lúc này là trên cơ sở bám sát kế hoạch của thị xã để tập trung cao độ cho việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đặt ra. Cần xem xét lại một số mục tiêu cho sát với thực tế tại mỗi khu dân cư. Đặc biệt, cần chú ý nhân rộng một số mô hình kinh tế cho thu nhập cao như: Nuôi bò sữa; nuôi thỏ sinh sản; trồng các loại cây có múi…

T/H: Thu Trang – Quang Huy ( Đài Thái Hòa)