UBND THỊ XÃ THÁI HÒA TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN    TAI – TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2018

0

(ĐTH)  Chiều ngày 16/5, UBND thị xã Thái Hòa đã tổ chức Tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2017- triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đ/c Phạm Văn Thạch – UVBTV Thị ủy- Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Hội nghị triển khai công tác phóng chống thiên tai năm 2018 ở Thái Hòa

Để kịp thời ứng phó với thiên tai, ngay từ đầu năm 2017, UBND thị xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm công tác phòng chống thiên tai như: Kiện toàn ban chỉ đạo từ thị xã xuống cơ sở, rà soát các điểm ách yếu về giao thông, thủy lợi, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác của người dân và các cấp các ngành. Lực lượng Công an, Quân đội cũng đã phối hợp xây dựng và diễn tập các phương án  tìm kiếm cứu nạn  khi có tình huống mưa lũ xảy ra.v,v. Nhờ vậy, mặc dù năm 2017  đã có 2 cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua đổ bộ vào các tỉnh Trung Bộ nói chung và Nghệ An nói riêng. Ở Thái Hòa  đã có những đợt mưa to kéo dài gây ngập úng, sạt lỡ  nhưng thị xã cũng đã hạn chế thấp nhất tác hại của thiên tai, không có thiệt hại về người, các công trình giao thông, thủy lợi đã được bảo vệ an toàn.

Đ/ C Phạm Văn Thạch – UVBTV Thị ủy- Phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018

Tại hội nghị, UBND thị xã đã triển khai nhiệm vụ năm 2018 trong đó cần tập trung các vấn đề như: Kiểm tra, sà soát các hồ đập, công trình giao thông, xác định trọng điểm để có phương án bảo vệ trước mùa mưa lũ. Các địa phương, đơn vị xây dựng chi tiết phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn phải sát với tình hình thực tế. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác trong nhân dân, rà soát bổ sung các trang thiết bị, phương tiện tìm kiếm cứu nạn v.v

Đ/c Phạm Văn Thạch – UVBTV Thị ủy- Phó chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa trao Giấy khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 2017.

Dịp này UBND thị xã Thái Hòa đã trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

Thực hiện: Minh Hợp