Trạm khuyến nông thị xã Thái Hòa tổng kết công tác năm 2017 và trao quyết định bổ nhiệm Trạm trưởng

0

(ĐTH) Trạm khuyến nông thị xã thái Hòa vừa tiến hành tổng kết công tác khuyến nông năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và công bố quyết định bổ nhiệm Trạm trưởngTrạm khuyến nông thị xã Thái Hòa.

 

Toàn cảnh hội nghị tổng kết

Về dự có đồng chí Nguyễn Quý Linh- Giám đốc Trung tâm khuyến nông tỉnh; lãnh đạo một số phòng ban liên quan tại thị xã Thái Hòa.

Năm 2017, mặc dù thời tiết diễn biến thất thường nhưng công tác khuyến nông đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đáng chú ý là việc xây dựng các mô hình kinh tế. tính ra, đã có 2 mô hình trồng rau an toàn theo VietGap và mô hình chăm sóc cam tưới nhỏ giọt từ nguồn vốn khuyến nông tỉnh được triển khai; 6 mô hình về thâm canh cây lúa; chăn nuôi bò sữa; trồng hoa ly chất lượng cao…từ nguồn ngân sách của thị xã. Ngoài ra, trong năm 2017, Thái Hòa cũng đã xây dựng các hợp tác xã sản xuất theo chuyên ngành như: Hợp tác xã ( HTX) cây xanh đô thị Thái Hòa; HTX nuôi ong mật Tây Hiếu; HTX nông nghiệp sạch bưởi hồng Quang Tiến; HTX tinh bột Thái Hòa; HTX tinh bột nghệ Đông Hiếu. Để nâng cao kiến thức cho người dân trong chăn nuôi, trông trọt, trong năm trạm cũng đã phối hợp tập huấn 30 lớp cho 2100 nông dân.

Nhiều mô hình mang dấu ấn của Trạm khuyến nông thị xã Thái Hòa

Năm 2018, trạm khuyến nông Thái Hòa đặt ra mục tiêu: Tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sản xuất cho người dân; tăng cường tập huấn KHKT; nhân rộng các mô hình kinh tế cho thu nhập cao. Đồng thời, liên kết với các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến, bao tiêu sản phẩm nhằm đảm bảo về đầu ra cho sản phẩm.

có 3 khuyến nông viên được khen thưởng

Dịp này, có 3 khuyến nông viên được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến nông năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Quý Linh- Giám đốc Trung tâm khuyến nông tỉnh trao quyết định bổ nhiệm Trưởng trạm Trạm khuyến nông thị xã Thái Hòa

Sau lễ tổng kết, Trung tâm khuyến nông tỉnh Nghệ An tổ chức công bố, trao quyết định bộ nghiệm ông Đặng Thái Hòa; sinh năm 1978; Thạc sỹ nông nghiệp – Phó Trạm trưởng Trạm khuyến nông thị xã Thái Hòa giữ chức vụ Trưởng trạm. Thời gian được bổ nhiệm không quá 5 năm.

                         T/H: Thu Trang – Quang Huy ( Đài Thái Hòa)