Tuổi trẻ Thái Hòa tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2017

0

(ĐTH)Sáng 12/10, Đoàn TNCSHCM thị xã Thái Hòa đã tiến hành hội nghị tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2017.

Toàn cảnh hội nghị

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2017, tuổi trẻ Thái Hòa tiếp tục có những phần việc thiết thực, ý nghĩa. Kết quả tuổi trẻ đã đảm nhận 4 công trình thanh niên cấp thị; 13 công trình thanh niên cấp cơ sở; 90 công trình, phần việc thanh niên cấp chi đoàn. Ước tính các công trình làm lợi trên 180 triệu đồng.

Tuổi trẻ Thái Hòa tổng dọn vệ sinh giúp gia đình chính sách ở phường Quang Tiến

Ngoài ra, chiến dịch hè tình nguyện năm nay, công tác an sinh xã hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa được đoàn viên TN thị xã quan tâm. Toàn thị đã trao 165 suất quà, tổng trị giá gần 64 triệu đồng; dành 300 ngày công chăm sóc gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng; thương bệnh binh; tu sửa 3 nhà tình nghĩa và tổ chức 2 đợt khám chữa bệnh cho trên 300 bệnh nhân là người có công….Từ các hoạt động này đã góp phần cùng với các cấp, chính quyền, địa phương ở Thái Hòa thực hiện có hiệu quả  một số phong trào như: Chung sức xây dựng NTM; chỉnh trang đô thị; bảo vệ  môi trường; thi đua phát triển kinh tế….

Dịp này có 11tập thể và 10 cá nhân  đã được tỉnh đoàn, UBND thị xã, thị đoàn Thái Hòa khen thưởng vì  có thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2017.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị

                        T/H: Thu Trang – Quang Huy ( Đài Thái Hòa)