Tuổi trẻ Thái Hòa tổng kết chiến dịch tình nguyện hè năm 2018

0

(ĐTH) Sáng 11/9 , Đoàn TNCSHCM thị xã Thái Hòa đã tiến hành hội nghị tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết chiến dịch hè tình nguyện

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018, tuổi trẻ Thái Hòa tiếp tục có những phần việc thiết thực, ý nghĩa. Kết quả tuổi trẻ đã đảm nhận 4 công trình thanh niên cấp thị; 26 công trình thanh niên cấp cơ sở; gần 100 công trình, phần việc thanh niên cấp chi đoàn. Ước tính các công trình làm lợi gần 200 triệu đồng.

Chương trình rửa xe gây quỹ của Đoàn phường Hòa Hiếu

Đáng chú ý là các hoạt động: Ngày chủ nhật xanh; giải tỏa hành lang ATGT; vẻ tranh bức họa; rửa xe gây quỹ… Ngoài ra, chiến dịch hè tình nguyện năm nay, công tác an sinh xã hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa được đoàn viên TN thị xã quan tâm.

Chương trình khám, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, người già cả neo đơn tại xã Nghĩa Thuận

Toàn thị đã trao 180 suất quà, tổng trị giá gần 80 triệu đồng; dành 300 ngày công chăm sóc gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng; thương bệnh binh; tu sửa  nhà tình nghĩa và tổ chức 2 đợt khám chữa bệnh cho trên 300 bệnh nhân là người có công….Từ các hoạt động này đã góp phần cùng với các cấp, chính quyền, địa phương ở Thái Hòa thực hiện có hiệu quả  một số phong trào như: Chung sức xây dựng NTM; chỉnh trang đô thị; bảo vệ  môi trường; thi đua phát triển kinh tế….

Các tập thể, cá nhân được UBND thị xã Thái Hòa và thị đoàn Thái Hòa khen thưởng

Tại hội nghị, có 4 tập thể và 3 cá nhân đã được UBND thị xã Thái Hòa khen thưởng, thị đoàn Thái Hòa cũng đã tặng giấy khen cho 2 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018.

T/H: Thu Trang – Quang Huy ( Đài Thái Hòa)