Xã Nghĩa Tiến (TX.Thái Hòa) quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

0

(ĐTH)Ngày 30/1, Đảng bộ xã Nghĩa Tiến (thị xã Thái Hòa) tổ chức trao Huy hiệu Đảng và tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho 195 cán bộ công chức, đảng viên trên địa bàn xã.

Đồng chí Cao Thị Minh Nguyệt – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy báo cáo các nội dung tại Hội nghị

Hội nghị diễn ra trong 1 ngày, tập trung học tập, quán triệt 4 chuyên đề gồm: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và “công tác dân số trong tình hình mới”.

Quang cảnh Hội nghị

Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sau Hội nghị, Đảng ủy xã yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị phải viết bài thu hoạch; các chi bộ tiến hành xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Dịp này, Đảng ủy cũng đã trao Huy hiệu Đảng 55 tuổi Đảng, 50 tuổi Đảng, 40 tuổi Đảng và 30 tuổi Đảng cho 9 đảng viên.

                                                                                           Hoàng Thủy (Thị ủy Thái Hòa)