NGỌN CỜ THÁNG MƯỜI

0

  (Mừng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga)

      Trăm năm Cách mạng Tháng Mười Nga

     Vô sản năm châu một mái nhà

     Ngọn cờ Xô Viết bay rợp cõi

     Lời hịch Lê – nin mãi vang xa .

     Chặt xiềng nô lệ, lên no ấm

     Cởi ách thực dân, hưởng thái hoà

     Việt Nam độc lập, lên đổi mới

     Thắm cờ Cách mạng Tháng Mười Nga …

                                          

                               Thái Hoà, ngày 07 / 11/ 2017

                                                                Trần Hồng Kỳ

 (Đảng bộ Công ty CP Thương mại XNK Du lịch

                                             url Phủ Quỳ – Nghệ An)