Mời tham gia góp ý về phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú

0

Thực hiện Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 8 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai – năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Nghệ nhân ưu tú Trần Văn Hồng (người nam đang hát) và CLB Dân ca, ví giặm thị xã Thái Hòa tại “Lễ hội Làng Sen 2017”

Sở Văn hóa và Thể thao – Cơ quan thường trực của Hội đồng xét tặng cấp tỉnh đã nhận được 96 hồ sơ của các cá nhân. Để việc tổ chức xét tặng đúng đối tượng, tiêu chuẩn và quy trình được quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, Cổng Thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An thông báo danh sách để các tầng lớp nhân dân được biết và tham gia ý kiến để Sở Văn hóa và Thể thao hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trước khi trình Hội đồng chính thức xét chọn.

Thời gian tham gia góp ý từ ngày 16-31/10/2017, danh sách cụ thể được đăng tải trên các Cổng thông tin điện tử:

– www.baonghean.vn;  – www.truyenhinhnghean.vn;  – www.nghean.gov.vn; hoặc – www.vhtt.nghean.gov.vn.

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN”, “NGHỆ NHÂN ƯU TÚ” LẦN THỨ HAI – NĂM 2018

 TT  Họ và tên Năm sinh  Địa chỉ Loại hình văn hóa phi vật thể nắm giữ Danh hiệu đề nghị công nhận (Nghệ nhân nhân dân Nghệ nhân ưu tú)
           THỊ XÃ HOÀNG MAI ( 02 Hồ sơ)
1 Ông Nguyễn Đình Tựu 1949 Khối 16, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví Giặm Nghệ nhân ưu tú
2 Bà Ngô Thị Vân 1974 Khối 7, phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
           HUYỆN ANH SƠN ( 02 Hồ sơ)
3 Ông Trần Duy Thắng 1953 Thôn 8, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh(sáng tác, dàn dựng) Nghệ nhân ưu tú
4 Bà Đặng Thị Sơn 1965 K4A, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
          THÀNH PHỐ VINH ( 03 Hồ sơ )
5 Ông Biện Ngọc Khánh 1986 Xóm Thọ Mới, Xã Nam Cát, huyện Nam Đàn Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
6 Lê Tiến Huy 1974 Khối Yên Sơn, Phường Hà Huy Tập, tp Vinh Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
7 Bà Vũ Thị Mai Huy 1958 Khối 11, Phường Lê Lợi, thành phố Vinh Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
          HUYỆN QUỲ HỢP ( 03 Hồ sơ )
8 Ông Trương Thanh Hải 1959 Xóm Phượng,

xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp

Nghệ thuật trình diễn dân gian dân ca dân tộc Thổ Nghệ nhân ưu tú
9 Bà Lương Thị Phiên 1948 Xóm Mường Ham, Xã Châu Cường, Quỳ Hơp Nghệ thuật trình diễn dân gian dân ca dân tộc Thái (Suối – Lăm – Nhuôn) Nghệ nhân ưu tú
10 Ông Lương Viết Thoại 1984 Xóm Bản Còn, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp Tri thức dân gian dân tộc Thái Nghệ nhân ưu tú
          HUYỆN ĐÔ LƯƠNG ( 9 Hồ sơ )
11 Ông Lê Ngọc Quý 1960  Xóm 2, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
12 Ông Nguyễn Khắc Sơn 1962  Xóm, xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
13 Bà Nguyễn Thị Tâm 1988  Xóm 2, xã Tân Sơn, huyện Đô Lương Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
14 Bà Nguyễn Thị Hà 1967  Xóm 8, xã Tân Sơn, huyện Đô Lương Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
15 Ông Nguyễn Cao Bằng 1983  Xóm 7, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
16 Ông Trần Văn Nhường 1969 Xóm 5, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
17 Ông Nguyễn Sỹ Hòa 1974 Khối 7, thị trấn Đô Lương Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
18 Ông Trần Văn Tứ 1952 Xóm 11, Xã Đà Sơn, huyện Đô Lương Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
19 Bà Hoàng Thị Hoa 1976 Xóm Tây Xuân, xã Giang Sơn Đông, Đô Lương Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
          HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG ( 3 Hồ sơ)
20 Ông Lô May Hằng 1976 Bản Ngọn, Xã Yên Na, Tương Dương Tiếng nói chữ viết của dân tộc Thái Nghệ nhân ưu tú
21 Ông Và Bá Đùa 1972 Bản Nhón Mai, Xã Nhôn Mai, Tương Dương Nghệ thuật trình diễn nhạc cụ dân tộc của người Mông (Khèn) Nghệ nhân ưu tú
22 Ông Lương Văn Pắn 1966 Bản Khe Ngẫu, Xã Xá Lượng, Tương Dương Nghệ thuật trình diễn các nhạc cụ dân tộc, các làn điệu dân ca dân tộc Thái Nghệ nhân ưu tú
THỊ XÃ THÁI HÒA ( 02 Hồ sơ )
23 Ông Trần Văn Hồng 1972 Xóm Đông Mỹ, xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân nhân dân
24 Ông Trần Đức Minh 1952 Khối Tây Hồ I, Phường Quang Tiến, tx Thái Hòa Nghệ thuật trình diễn nhạc cụ dân tộc: Đàn bầu Nghệ nhân ưu tú
            TÂN KỲ ( 02 Hồ sơ)
25 Ông Ngô Trí Minh 1965 Xóm 8, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
26 Ông Nguyễn Đình Long 1974 Xóm 8, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
HƯNG NGUYÊN ( 02 Hồ sơ )
27 Ông Phan Nguyên Khoa 1956  Khối 17, thị trấn Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
28 Bà Nguyễn Thị Hương 1957 Xóm 9, Xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
YÊN THÀNH ( 16 Hồ sơ )
29 Ông Phan Thế Phiệt 1927 Xã Hoa Thành, Huyện Yên Thành Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân nhân dân
30 Ông Hoàng Quốc Tứ 1956  Xóm 7, xã Viên Thành, huyện Yên Thành Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
31 Ông Nguyễn Ngọc Linh 1960  Xóm Thị Tứ, xã Tân Thành, Yên Thành Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
32 Ông Phan Lạng 1940 Xóm 5, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành Nghệ thuật trình diễn dân gian Tuồng Cổ Nghệ nhân ưu tú
33 Ông Nguyễn Văn Viện 1954 Xã Phúc Thành, huyện Yên Thành Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
34 Ông Trần Văn Tiến 1956 Xóm Liên Giang, Xã Liên Thành, Yên Thành Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
35 Ông Phan Văn Minh 1939 Xóm Phú An, Xã Khánh Thành, Yên Thành Khám và chữa bệnh bằng Đông Y Nghệ nhân ưu tú
36 Ông Phan Đăng Hải 1958 Xóm Lạch Vằng, xã Văn Thành, Yên Thành Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
37 Ông Trần Văn Thành 1964 Xóm Nam Chính, xã Phúc Thành, Yên Thành Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
38 Ông Đậu Xuân Bách 1949 Xóm 3, xã Lăng Thành, huyện Yên Thành Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnhvà chèo Nghệ nhân ưu tú
39 Bà Bùi Thị Tuyết 1962 Thị trấn Yên Thành, tỉnh Nghệ An Nghệ thuật trình diễn dân gian dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
40 Ông Thái Hữu Long 1961 Xóm 3, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành Nghệ thuật trình diễn dân gian Tuồng cổ Nghệ nhân ưu tú
41 Bà Hoàng Thị Thìn 1927 Xã Trung Thành, huyện Yên Thành Nghệ thuật trình diễn dân gian Tuồng cổ Nghệ nhân ưu tú
42 Bà Hoàng Thị Loan 1960 xóm 7, xã Lăng Thành, huyện Yên Thành Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh và các làn điệu Chèo cổ Nghệ nhân ưu tú
43 Bà Cao Thị Loan 1962 Xóm 5, xã Trung Thành, huyện Yên Thành Nghệ thuật trình diễn dân gian Tuồng cổ Nghệ nhân ưu tú
44 Ông Nguyễn Bá Ân 1940 Xóm 5, xã Lăng Thành, huyện Yên Thành Nghệ thuật trình diễn dân gian dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
HUYỆN THANH CHƯƠNG ( 9 Hồ sơ )
45 Bà Võ Thị Vân 1965 Xóm 4, Xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân nhân dân
46 Ông Võ Trọng Thìn 1952 Xóm 3, Xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân nhân dân
27 Bà Nguyễn Thị Tâm 1952 Thôn Sơn, Xã Thanh Lĩnh, Thanh Chương Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
48 Ông Nguyễn Thanh Tâm 1957 Thôn Trường, Xã Thanh Lĩnh, Thanh Chương Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
49 Ông Trần Đức Khiếng 1957 Xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
50 Bà Lê Thị Vinh 1938 Xóm 3, Xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
51 Bà Lê Thị Hòa 1969 Thôn Thị Tứ, Xã Thanh Lĩnh, Thanh Chương Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
52 Ông Nguyễn Tiến Chương 1964 Thôn Trường, Xã Thanh Lĩnh, Thanh Chương Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
53 Ông Nguyễn Thanh Phúc 1950 K7, Thị trấn Thanh Chương, Thanh Chương, Nghệ thuật trình diễn dân gian các nhạc cụ dân tộc Nghệ nhân ưu tú
HUYỆN NAM ĐÀN ( 01 Hồ sơ )
54 Ông Hà Quang Đức 1966 Xóm 6, Xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
HUYỆN CON CUÔNG (01 Hồ sơ)
55 Ông Lê Quốc Hoàng 1957 K1,Thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông Nghệ thuật trình diễn dân ca dân tộc Thái Nghệ nhân ưu tú
HUYỆN QUỲ CHÂU (18 Hồ sơ)
56 Ông Trương Văn Thông 1958 Bản Na Cống, Xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu Nghệ thuật trình diễn các nhạc cụ dân tộc Nghệ nhân ưu tú
57 Bà Quang Thị Dũng 1946 Bản Đồng Minh,Xã Châu Hạnh, Quỳ Châu Nghệ thuật trình diễn dân gian: Hát Nhuôn, Xuối…. Nghệ nhân ưu tú
58 Ông Lương Văn Tuyên 1938 Bản Minh Tiến, Xã Châu Hạnh, Quỳ Châu Tập quán xã hội(thầy cúng – Thầy Mo một) Nghệ nhân ưu tú
59 Bà Vi Thị Xinh 1950 Bản Đồng Minh, Xã Châu Hạnh, Quỳ Châu Nghệ thuật trình diễn dân gian dân ca dân tộc Thái (Hát Nhuôn, Suối, hát ru) Nghệ nhân ưu tú
60 Ông Lữ Văn Xuân 1960 Bản Quàng, Xã Châu Phong, Quỳ Châu Nghệ thuật trình diễn các nhạc cụ dân tộc Nghệ nhân ưu tú
61 Ông Hà Văn Loan 1962 Bản Đôm 2, Xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu Nghệ thuật trình diễn các nhạc cụ dân tộc Nghệ nhân ưu tú
62 Ông Vi Văn Mai 1962 Bản Na Ba, Xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu Nghệ thuật trình diễn các nhạc cụ dân tộc Nghệ nhân ưu tú
63 Bà Sầm Thị Vinh 1950 Bản Hoa Tiến 2, Xã Châu Tiến, Quỳ Châu Nghệ thuật trình diễn dân gian dân ca dân tộc Thái: hát Nhuôn, suối Nghệ nhân ưu tú
64 Ông Sầm Văn Dần 1927 Bản Hoa Tiến 1, Xã Châu Tiến, Quỳ Châu Nghệ thuật trình diễn các nhạc cụ dân tộc, hát Nhuôn, suối Nghệ nhân ưu tú
65 Ông Lô Đức Mậu 1957 Bản Hoa Tiến 2, Xã Châu Tiến, Quỳ Châu Tiếng nói chữ viết dân tộc Thái Nghệ nhân ưu tú
66 Ông Cầm Bá Anh 1936 Bản Chiềng, Xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu Nghệ thuật trình diễn các nhạc cụ dân tộc, hát Nhuôn, Suối Nghệ nhân ưu tú
67 Ông Vi Văn Thoại 1954 Bản Chiềng, Xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu Nghệ thuật trình diễn các nhạc cụ dân tộc, hát Nhuôn, Suối Nghệ nhân ưu tú
68 Bà Cầm Thị Trường 1949 Bản Chàng, Xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu Nghệ thuật trình diễn dân gian dân ca dân tộc Thái: hát Nhuôn, Suối, Lăm, Khắp… Nghệ nhân ưu tú
69 Ông Bùi Anh Nhân 1952 Bản Piêng Điếng, Xã Châu Phong, Quỳ Châu Nghệ thuật rình diễn các nhạc cụ dân tộc, các làn điều dân ca, dân vũ của đồng bào dân tộc Thái Nghệ nhân ưu tú
70 Ông Vi Văn Thuyên 1943 Bản Đồng Minh, Xã Châu Hạnh, Quỳ Châu Tập quán xã hội (thầy cúng ) Nghệ nhân ưu tú
71 Bà Lô Thị Bình 1969 Bản Na My, Xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu Nghệ thuật trình diễn dân gian dân ca dân tộc Thái: hát Nhuôn, Suối, hát ru… Nghệ nhân ưu tú
72 Ông Lương Sơn Hán 1938 Bản Na Ca, Xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu Tiếng nói chữ viết: chữ Thái LaiTay Nghệ nhân ưu tú
73 Ông Vi Ngọc Chân 1958 Bản Ná Ba, Xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu Tiếng nói chữ viết: chữ Thái LaiTay Nghệ nhân ưu tú
           HUYỆN QUỲNH LƯU ( 02 Hồ sơ)
74 Ông Đinh Trọng Ẩn 1949 Thôn Nghĩa Phú, Xã Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu Nghệ thuật trình diễn dân gian dân ca, Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân nhân dân
75 Bà Vũ Thị Hồng Quế 1961  Thôn 5 Tiến Thành, xã Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
           HUYỆN DIỄN CHÂU (12 Hồ sơ)
76 Ông Cao Xuân Thưởng 1949 Xóm 5, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân nhân dân
77 Bà Cao Thị Lâm 1964 Xóm 4, xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân nhân dân
78 Bà Hoàng Thị Năm 1965 Xóm 3, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân nhân dân
79 Ông Đinh Nhật Tân 1957 Xóm 6, Xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân nhân dân
80 Bà Nguyễn Thị Lê 1955 Xóm 6, xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
81 Ông Trần Hữu Lương 1934 Xóm 6, xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
82 Ông Nguyễn Đình Túc 1956 Xóm 7, Xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu Trình diễn dân gian về nhạc cụ dân tộc (đàn Bầu) Nghệ nhân ưu tú
83 Ông Nguyễn Xuân Thảo 1951 Xóm 6, xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
84 Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai 1967 Xóm 1, xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu Nghệ thuật trình diễn dân gian ca trù Nghệ nhân ưu tú
85 Bà Võ Thị Sen 1952 Xóm 8, xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
86 Bà lê Thị Kim Phùng 1958 Xóm 10, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
87 Ông Nguyễn Thế Chu 1954 Xóm 4 Đông Thọ, Xã Diễn Thọ, Diễn Châu Trình diễn dân gian về nhạc cụ dân tộc (đàn) Nghệ nhân ưu tú
HUYỆN NGHĨA ĐÀN ( 03 Hồ sơ)
88 Ông Nguyễn Nghĩa Hợi 1940 xóm Khe Bai, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân nhân dân
89 Ông Vi Ngọc Châu 1940 Xóm Đồng Sằng, Xã Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn Tập quán xã hội (thầy mo) Nghệ nhân ưu tú
90 Ông Lê Văn Mùi 1935 Xóm Trống, xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn Tập quán xã hội (thầy mo) Nghệ nhân ưu tú
HUYỆN KỲ SƠN ( 01`Hồ sơ )
91 Ông Moong Văn Quang 1961 Khối 5, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn Nghệ thuật trình diễn các nhạc cụ dân tộc (sáo dọc, sáo ngang, hát Tơm dân tộc Khơ Mú) Nghệ nhân ưu tú
HUYỆN QUẾ PHONG ( 03 Hồ sơ )
92 Ông Lữ Thanh Hà 1963 K8, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong Tiếng nói chữ viết dân tộc Thái hệ Lai tay (Thái Quỳ Châu) Nghệ nhân ưu tú
93 Bà Vi Thị Tiền 1936 Bản Pà Nạt, Xã Mường Nọc, huyện Quế Phong Nghệ thuật trình diễn dân gian dân ca dân tộc Thái (Suổi, Nhuôn, Ru) Nghệ nhân ưu tú
94 Ông Sẫm Nga Dy 1944 Bản Lông Không, Xã Mường Nọc, Quế Phong Ngữ văn dân gian (tục ngữ, ca dao, dân ca dân tộc Thái) Nghệ nhân ưu tú
–                 TX CỬA LÒ ( 03 Hồ sơ)
95 Ông Nguyễn Cảnh Trung 1950 Khối 4, Phường Nghi Thủy, tx Cửa Lò Nghệ thuật trình diễn dân gian về dân ca ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân nhân dân
96 Ông Trần Minh Huệ 1953 Khối Hải Giang 2, p.Nghi Hải, TX Cửa Lò Nghệ thuật trình diễn dân gian về dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú
97 Ông Nguyễn Cảnh Bình 1956 Khối Tân Nho, phường Nghi Hải, TX Cửa Lò Nghệ thuật trình diễn dân gian về dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Nghệ nhân ưu tú

Ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ:

Sở Văn hóa và Thể thao 

Số 74 Nguyễn Thị Minh Khai – Thành phố Vinh (qua phòng Quản lý Di sản văn hóa hoặc Email: ngheandisan2010@gmail.com).